Uszczelki płaskie stosowane są w uszczelnieniach spoczynkowych. Materiał takiego uszczelnienia poddawany jest ściskaniu, co powoduje jego odkształcenie i wypełnianie przez ten materiał nierówności znajdujących się na czołowych powierzchniach łączonych kołnierzy. Nowoczesna i nowatorska uszczelka płaska znalazła już zastosowanie w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach chemicznych i petrochemicznych.