Uszczelnienia hydrauliczne

Cel i zastosowanie

Zajmujemy się tworzeniem wysokiej jakości produktów, które są trwałe i wytrzymałe. Uszczelnienia hydrauliczne pozwalają skutecznie zapobiegać wyciekom płynów, a jednocześnie są odporne na duże ciśnienie i wysokie temperatury, jakie panują wewnątrz.

Ich głównym celem jest odpowiednie uszczelnienie różnych elementów siłownika. Dzięki temu, że tworzone są w technologii Seal – Jet można wybrać typ materiału z jakiego ma zostać wykonana i w ten sposób dopasować ją do niezbędnych wymagań. Seal – Jet pozwala na tworzenie uszczelnienia do cylindrów poprzez obróbkę CNC. Takie rozwiązanie umożliwia wykonywanie ich szybko i sprawnie w różnych kształtach i rozmiarach.

W naszym asortymencie dostępne są również przewody hydrauliczne, tak zwane węże, które służą najczęściej do przenoszenia mocy w układach siłowych. Tworzone są w różnych rozmiarach, zgodnych z obowiązującymi normami. Przewody hydrauliczne charakteryzuje większa elastyczność, a także wyższe parametry ciśnieniowe. Oznacza to, że mają one mniejszy promień gięcia, a jednocześnie są odporne na uszkodzenia zewnętrzne.

Asortyment wysokiej jakości

Oferowane przez nas uszczelnienia hydrauliczne to wysokiej jakości produkty ponieważ doskonale wiemy, jak duże znacznie ma ich trwałość i odporność, która wpływa na ogólne działanie oraz sprawność całego mechanizmu. To doskonała inwestycja, która pozwoli na długie i bezawaryjne użytkowanie.

Dzięki temu, że uszczelniacze do hydrauliki produkujemy przez toczenie ich na maszynach CNC, możemy w krótkim czasie wytworzyć dużą ilość tego typu produktów. Doskonale wiemy, że nasi klienci często potrzebują większej ilości tego typu elementów, dlatego też produkujemy je również na dużą skalę.

Szeroki wybór materiałów z jakich można wykonać uszczelki sprawia, że można znaleźć taki, którego właściwości będą w pełni zgodne z wymaganiami jakie dany produkt musi spełniać.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i znalezienie odpowiedniego wyposażenia dla swojej firmy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

1. Technologia uszczelnień hydraulicznych  toczonych „SEAL – JET”

Istota techniczna Seal Jet

Nowoczesna i szybka metoda komputerowa wykonywanych uszczelnień, wykonanie uszczelnienia od 10 – 2000 mm

– 13 podstawowych i specjalnych rodzajów tworzyw sztucznych

– krótki czas dostaw wszelkich profili uszczelniających

Przemysł, poprzez szeroko pojętą standaryzację profili i wymiarów uszczelnień, dąży do osiągnięcia racjonalnego stanu zapasów magazynowych. Jednakże, w wyniku występowania różnorodnych czynników, niemożliwym jest stworzenie uniwersalnego systemu uszczelnień. Z reguły optymalne rozwiązanie daje się osiągnąć tylko dzięki uszczelnieniom zoptymalizowanym do konkretnych zastosowań.
Technologia Seal Jet oferuje niepowtarzalną elastyczność w doborze materiałów, geometrii profili oraz możliwości produkcyjnych. W ofercie jest 15 materiałów standardowych a także materiały przeznaczone do typowo specjalistycznych zastosowań. Umożliwia wyprodukowanie uszczelnień o standardowym lub specjalnym profilu o średnicy do 2000 mm.

W swojej ofercie posiadamy uszczelnienia do hydrauliki siłowej, które w zależności od przeznaczenia oraz specyfiki budowy dzielimy na następujące grupy:

2. Dane techniczne poszczególnych materiałów

Ecopur (TPU) zielony jest przedstawicielem materiałów uszczelniających z grupy termoplastycznych polimerów poliuretanowych. Ecopur wyróżnia się swoimi dobrymi właściwościami pod względem odporności mechanicznej na ścieranie, odkształcanie i rozdzieranie. W technice uszczelnień stosuje się go w postaci pierścieni rowkowych, zbieraków, uszczelek kompaktowych oraz samouszczelniaczy dachowych. Jest także materiałem do produkcji uszczelnień szczególnego przeznaczenia np. elementów tłumiących. Ecopur jest właściwy dla środowiska olejów mineralnych; w wodzie jego górna temperatura użytkowa leży w granicach 40°C, a w podlegających biologicznej degradacji płynach hydraulicznych (oleje roślinne, estry syntetyczne) 60°C. Generalnie w tego typu cieczach powinien być stosowany H-Ecopur. Bez pierścieni oporowych uszczelki z Ecopuru można stosować w zależności od geometrii i przestrzeni zamontowania w warunkach obciążeń do max. 400 bar.

H Ecopur (TPU) czerwony – jest, odpornym na hydrolizę, termoplastycznym elastomerem poliuretanowym. Jego właściwości stanowią kombinację specyficznych cech Ecopuru i niezwykle stabilnych hydrolitycznie poliuretanów (hydroliza oznacza rozkład powodowany działaniem wody lub czynników ją zawierającą). Górny temperaturowy zakres użytkowy wynosi 90°C. Materiał ten wykazuje jednocześnie dobrą odporność na oleje mineralne. Jego stabilność hydrolityczna umożliwia stosowanie go w hydraulice wodnej, budownictwie tuneli, górnictwie, jako elementy pras mechanicznych. Jest godny polecania dla takich środowisk jak woda, płyny HFA, HFB, ulegające biologicznej degradacji oleje roślinne, estry syntetyczne oraz środki spożywcze.

G-Ecopur (G-PU) jest odpornym na hydrolizę elastomerem poliuretanowym, otrzymywanym metodą odlewu. G-Ecopur posiada podobne do H-Ecopuru własności, ze szczególnym wyróżnieniem jego odporności na chemikalia. Może być stosowany w tym samym środowisku co H-Ecopur, w formie uszczelek o gabarytach od 540 do 4000 mm.

T-Ecopur (TPU) – to termoplastyczny elastomer poliuretanowy, zmodyfikowany celowo, jako materiał przystosowany do niskich temperatur. Posiada podobne własności do Ecopuru, zachowując je jednak także w temperaturach do -50°C. T-Ecopur sprawdza się szczególnie w ekstremalnych warunkach klimatycznych oraz chłodniach. Nawet w temperaturze -50°C charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i użytecznością.

S-Ecopur (TPU) Szary jest to całkowicie nowego typu termoplastyczny elastomer poliuretanowy. Pod względem własności trybologicznych, typowych dla ścierania i zużywania dzięki dodatkom w postaci kombinacji smarów stałych, stanowi optymalne rozwiązanie materiałowe. Ten specjalny produkt jest szczególnie predestynowany do zastosowań o najcięższych warunkach roboczych, np. w hydraulice wodnej czy pneumatyce bezolejowej.

Ecorubber 1 (NBR) Czarny – to elastomer na bazie akrylinitrilo-butadieno-kauczukowej. Stanowi surowiec do wyrobu pierścieni rowkowych, dociskowych, samouszczelniaczy dachowych, uszczelek specjalnych i elementów naprężających. Charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olei mineralnych, tłuszczów i płynów tłocznych HFA, HFB i HFC. Nie jest odporny natomiast na ciecze na bazie glikolu, płyn HFD, substancje aromatyczne (np. benzol) estry, ketony i aminy, jak również stężone kwasy i ługi.

Ecorubber 2 (FPM,NBR) brązowy Ecorubber 2 jest elastomerem na bazie fluorokauczuku (zarejestrowanym pod znakiem firmowym fabryki Du Pont jako VITON) służącym do wyrobu pierścieni rowkowych, dociskowych, samouszczelniaczy dachowych, zbieraków, elementów naprężających oraz uszczelek specjalnych. Tworzywo to odznacza się szczególną odpornością na przegrzanie, chemikalia, czynniki atmosferyczne i ozon. Tak samo w odniesieniu do zasiarczonych olejów mineralnych, tłuszczów, trudnopalnych płynów HFD ( na bazie estrów kwasu fosforowego) i węglowodanów chlorowych. Pozostaje nieodporny na bezwodny amoniak, ługi sodowe i potasowe, ketony, etery, dioxany, aminy i kwasy organiczne.

Ecorubber 3 (EPDM) Czarny to elastomer na bazie etyleno-propylenodieno-kauczukowej. Stosowany do wyrobu pierścieni rowkowych, dociskowych, samouszczelniaczy dachowych i uszczelek specjalnych dla środowisk: gorąca woda, para, ługi do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, rozpuszczalniki polarne. Ecorubber 3 nie jest odporny na działanie płynów hydraulicznych na bazie olejów mineralnych. Wykazuje ją jednak w odniesieniu do czynników atmosferycznych, ozonu oraz procesu starzenia. W przypadku kontaktu z płynami hamulcowymi na bazie glikolu koniecznym jest przestrzeganie istniejących przepisów regionalnych w tym zakresie.

Ecorubber-H (H-NBR) Czarny – jest hydratyzowanym akrylinitrilo-butadieno-kauczukiem. Może być stosowany w środowisku węglowodanów alifatycznych takich jak propan, butan, oleje mineralne, smary (krótkotrwale do temp. 170 °C ), tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz olejów. Poza tym także wśród rozcieńczonych kwasów, zasad, soli -również w podwyższonej temperaturze, a także wodnych mieszankach glikolowych, zasiarczonych surowych olejach. Nieodpowiedni jest natomiast w zastosowaniu do paliw z dużą zawartością substancji aromatycznych np. benzyna wysoko oktanowa, mieszanek benzynowo-alkoholowych, ketonów, estrów, eterów i węglowodanów chlorowych jak trójchloroetylen i perchloroetylen.

Ecosil (MVQ) Rdzawo brązowy – jest elastomerem na bazie metylo-winylo-silikono-kauczuku. Służy do wyrobu O-ringów, uszczelek płaskich i specjalnych ogólnie materiałów stosowanych jako uszczelnienia statyczne. Ecosil posiada znakomitą odporność na gorące powietrze, czynniki atmosferyczne oraz ozon. Własności mechaniczne sytuują go jednak wyraźnie poniżej pozostałych tworzyw gumowych.

Ecoflon 1 (PTFE-virgin) Biały – to plastomer politetrafluoroetylenowy. Wytwarza się z niego pierścienie back-up, samouszczelniacze dachowe, pierścienie prowadzące -dla niskich obciążeń, O-ringi, pierścienie faliste i uszczelki płaskie. Ecoflon 1 jest tworzywem sztucznym o najszerszym technicznym zastosowaniu. Jedynie stopione metale alkaliczne i czysty fluor mogą w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia wejść z nim w reakcję. PTFE już pod niewielkim naciskiem przechodzi w stan zimnej płynności.

Ecoflon 2 (PTFE-PTFE-with fillers) Szary – jest to plastomer politetrafluoroetylenowy z materiałem wypełniającym, zawierającym włókna szklane. Jest tworzywem dla pierścieni rowkowych, poślizgowych, dociskowych, oporowych i prowadzących oraz samouszczelniaczy dachowych. Ze względu na swój skład chemiczny tworzywo to posiada dobre własności wytrzymałościowe i minimalną skłonność przechodzenia w stan zimnej płynności w porównaniu z PTFE. Jego odporność chemiczna jest praktycznie nieograniczone, tylko nieliczne czynniki są w stanie go zaatakować.

Ecotal (POM) Czarny – kopolimer poliacetalowy, surowiec dla pierścieni back-up, pierścieni prowadzących, tulei i elementów ruchomych o małych tolerancjach. Ecotal to tworzywo o największym znaczeniu technicznym wśród termoplastów. Dzięki doskonałym własnościom, minimalnej chłonności wody i dobrej odporności chemicznej Ecotal może być stosowany w środowisku olejów mineralnych, tłuszczów, płynów tłocznych HFA, HFB i HFC. Nie jest jednak odporny na działanie stężonych kwasów i ługów.

Ecomid (PA) Czarny jest poliamidem. Posiadając dobre własności poślizgowe służy do wyrobu łożysk ślizgowych oraz elementów oporowych. Można go stosować zamiennie z Ecotalem w przypadku wymiarów powyżej 260 mm średnicy. Jest odporny na działanie olejów mineralnych, tłuszczów, płynów HFA, HFB i HFC .W związku z dużą, sięgającą 8 % wagi chłonnością wody, projektując elementy pracujące w środowisku cieczy tłocznych zawierających wodę, należy uwzględnić powodowany przez nie wzrost objętościowy tworzywa