Kolejnictwo

Rozszerzyliśmy swoją ofertę o produkcję detali z materiałów posiadających atesty niepalności. Materiały te stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zaprószenia ogniem, gdzie wymagana jest ochrona przeciwpożarowa. Dotyczy to m.in. kolejnictwa, tam norma PN_EN 45545-2 określa wymagania dla materiałów w zakresie właściwości palnych.

Materiały muszą spełniać nie tylko wymagania – które w dziedzinie kolejnictwa są bardzo rygorystyczne – dotyczące jakości, ale także i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Wycinamy detale z materiałów wiodących marek takich jak m.in. Armacell, Odenwald, Cellofoam, Wibraplast, Amcco.