Spawanie – metoda MIG/MAG

Usługi spawalnicze naszej firmy to najwyższej jakości wykwalifikowana kadra fachowców, co pozwoliło nam na zdobycie zaufania przez kontrahentów z wielu miast. Jednym z filarów naszej firmy, jest świadomość naszych pracowników o bezpieczeństwie wszystkich łączonych konstrukcji i urządzeń, a przede wszystkim osób z nich korzystających.

W naszej firmie w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) świadczymy następujące usługi spawalnicze:

  • TIG (141) – wykorzystanie nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazów obojętnych (argon czy hel),
  • MAG (135) – metoda łukowa elektrody topliwej w osłonie gazów aktywnych (np. dwutlenek węgla),
  • MIG (131) – technika łukowa elektrody topliwej w osłonie gazów obojętnych (np. argonu),
  • MMA (111) – spawanie łukowe elektrodą otuloną.

Metoda TIG

Technika ta jest uważana za najbardziej uniwersalną ze wszystkich. Najczęściej wykorzystuje się ją do spawania cienkich blach, o grubości od 0,5 mm. Sam proces polega na skierowaniu w odpowiednie miejsce nietopliwej elektrody wolframowej, w wyniku czego powstaje łuk elektryczny, topiący dany materiał oraz pręt metalowy (spoiwo). Następnie powstałe jeziorko krzepnie, co z kolei tworzy trwałe połączenie. Cały mechanizm jest oczywiście chłodzony specjalną cieczą – chłodziwem.

Niewątpliwym atutem tego rodzaju techniki jest również wysoka jakość łączenia, która nie wymaga dalszej obróbki (np. szlifowania).

Najczęściej technika ta wykorzystywana jest w przypadku takich metali, jak stal nierdzewna, miedź, tytan, aluminium czy nikiel. Jej zastosowanie obejmuje różnego rodzaju instalacje – hydrauliczne, c.o., gazowe i inne. Wykorzystywana jest także w branży chemicznej, samochodowej, spożywczej czy lotniczej.

Metoda MIG/MAG

Zasadniczo techniki MIG (Metal Inert Gas) oraz MAG (Metal Active Gas) są określane jako dwie różne, jednak ze względów praktycznych często zalicza się je do tej samej grupy. Samo spawanie aluminium czy stali wygląda bowiem w obu przypadkach podobnie – przy pomocy topliwej elektrody, skierowanej na obrabiany materiał powstaje łuk elektryczny, w wyniku czego powstaje jeziorko ciekłego metalu. Po pewnym czasie zastyga, tworząc wytrzymałe połączenie.

Elementem, który rozróżnia technikę MIG i MAG jest wykorzystywany gaz osłonowy. W pierwszym wypadku jest to gaz chemicznie obojętny (np. argon lub hel), w drugim zaś aktywny (np. dwutlenek węgla).

Spawanie metodą MIG jest wykorzystywane przede wszystkim przy obróbce takich metali, jak aluminium, magnez, miedź i innych odmian nieżelaznych. Technikę MAG natomiast stosuje się przy stali konstrukcyjnej – niestopowej, niskostopowej oraz wysokostopowej.

Wyżej wymienione sposoby łączenia elementów metalowych są najpopularniejsze. Według badań statystycznych stanowią one 65% wszystkich łączeń, stosowanych w branży przemysłowej.

Metoda MMA

Jest to najstarsza z technik spawania. Polega na wytworzeniu elektrody otulonej, która razem z obrabianym materiałem tworzy łuk elektryczny. Powstałe jeziorko ciekłego metalu jest chronione przez gazy osłonowe, generowane przez topiącą się otulinę elektrody.

Cechą charakterystyczną tej techniki jest powstający na spoinie żużel, który po wykonanym łączeniu należy mechanicznie usunąć. Wśród wielu zalet spawania MMA jest między innymi wysoka jakość spoin, możliwość łączenia różnych rodzajów i gatunków metalu, jak również technologia pozwalająca na łączenie elementów nawet pod wodą.

Jeśli szukasz rzetelnej firmy, która wykona dla Ciebie spawanie migomatem czy innymi niezawodnymi maszynami – zgłoś się do nas! Zapewniamy szybki czas realizacji usługi oraz trwałe połączenie poszczególnych detali.