Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest: KRUSZ-TECH Justyna Balcerzak z siedzibą Kobylniki 61; 88-150 Kruszwica Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

KRUSZ-TECH Justyna Balcerzak oświadcza, że dane osobowe będą pozyskiwane na podstawie dobrowolnego kontaktu z firmą . Pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały podane przez użytkownika tj. m.in. odpowiedź na zadane przez użytkownika pytanie, na podany adres e-mail,telefon
Firma KRUSZ-TECH Justyna Balcerzak oświadcza, że wszelkie pozyskane przez nią dane osobowe będą przechowywane w taki sposób, aby zapewnić ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że jest to konieczne i wynika z przepisów prawa lub prawomocnego żądania instytucji Państwowych.

Każdy użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883)