Cięcie laserem

Cięcie laserem to rodzaj obróbki materiałów mający obecnie coraz większe zastosowanie w przemyśle. Jest to metoda termicznego dzielenia materiału, która może następować poprzez sublimację, topienie i wypalanie.

Standardowo stosuje się kombinację w/w trzech czynników . Wg definicjicięcie laserem ciecie_laserem1 to punktowe wprowadzenie energii  w postaci wysokoenergetycznego strumienia tnącego. Podstawową zaletą cięcia laserowego jest produkt, który bez dodatkowych procesów technologicznych nadaje się do dalszej przeróbki. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i wysokiego stopnia utrzymywania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładność prowadzenia strumienia tnącego, oraz zastosowanie  najwyższej jakości urządzeń – maszyn docięcia laserem.  Uzyskujemy wtedy  dużą odporność na drgania i wręcz świetną powtarzalność . Lasery są obecnie szeroko stosowane zarówno do cięcia materiałów metalowych jak i niemetali. Są wykorzystywane w procesie cięcia stali niestopowych i wysokostopowych, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, drewna , ceramiki, oraz wielu innych materiałów.